Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la Footer

Se aproba participarea Comunei Darova, în calitate de solicitant de finantare, la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Art. 2. – Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii aferenta cheltuielilor eligibile ale obiectivului, în cuantum total de 202542.00 (doua sute doua mii cinci sute patruzeci si doi lei) lei inclusiv TVA. Art. 3. – Se aproba contractarea finantarii în valoare de 988883.71 (noua sute optzeci si opt mii opt sute optzeci si trei lei si saptezeci si unu bani) lei inclusiv TVA. Art. 4. – Se imputerniceste Domnul Primar al Comunei Darova sa reprezinte Comuna Darova in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu. Art. 5. – Se aproba asigurarea si sustinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, in cuantum total de 21872.68 (douazeci si unu mii opt sute saptezeci si doi lei si saizeci si opt bani) lei inclusiv TVA. Art. 6. – Se aproba documentatia tehnica pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Darova, Se aproba principaliii indicatori tehnico economici ai proiectului, respectiv:

Se aproba participarea Comunei Darova, Se aproba asigurarea si sustinerea contributiei financiare proprii aferenta cheltuielilor eligibile ale obiectivului,  Se aproba principaliii indicatori tehnico economici ai proiectului, respectiv:Proiect la HCL privind Se aproba participarea Comunei Darova, în calitate de solicitant

Sari la conținut